Mapy do celów projektowych


Uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD)


Podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno-prawne


Obsługa inwestycji w budownictwie

* tyczenie osi konstrukcyjnych,
* inwentaryzacje powykonawcze budynków,


Wytyczanie punktów granicznych działek

stat4u